Accions per a facilitar les Espècies Saproxíliques. Mesura 1

Accions per a facilitar les Espècies Saproxíliques. Mesura 1

ANELLAMENT de pins.

Les espècies saproxíliques són aquelles que necessiten fusta morta per a existir, bé perquè se n’alimenten d’ella, bé perquè hi cerquen refugi.

La sèrie d’accions que ho pretén aconseguir, intenta crear situacions que es donen als boscos madurs, en els quals, sempre hi ha una certa quantitat de fusta morta, bé siga perquè hi ha arbres que moren per diferents causes (malalties, senectud,…), bé siga perquè el vent i l’acumulació de neu provoca el trencament de branques i arbres.

Mes info: Manual 14 d’Europarc-Espanya: http://www.redeuroparc.org/publicaciones/serietecnica

Als Nuclis de Dispersió i Reclam establerts que evolucionen bé i, en ordre a facilitar la successió vegetal (de la brolla amb pins a les formacions de frondoses), s’anellen els pins per a provocar la seua mort, ja que es talla la circulació de la saba que transporta els nutrients a totes les parts de l’arbre. D’aquesta manera, l’arbre mort roman dret suposant una talaia i una oportunitat a espècies com els picots, de realitzar les cavitats per als seus nius en la fusta morta.

 

 

Tornar a la secció Punt de mira