Accions per a facilitar les Espècies Saproxíliques. MESURA 3

DESCOPAT de pins

En les reforestacions sota coberta, amb el temps, els arbres reintroduïts creixen i comencen a tocar les branques baixes dels pins, sota dels quals, han crescut. En ordre a facilitar un creixement sense restriccions d’aquests arbres, es realitza una poda dels pins que, finalment, seran descopats. D’aquesta manera aconseguim tindre troncs morts drets d’alçades considerables que, esperem, siguen el suficientment atractius per a espècies com els picots.

Aquests mesures són implementades per Europarc-Espanya en la gestió de diferents Parcs Naturals, com ara, el del Montseny, el de Els Ports, el de la Sierra de Guadarrama, etc… Més info: Manual 14 d’Europarc-Espanya:
http://www.redeuroparc.org/publicaciones/serietecnica

Restauracions Forestals de la Colla Ecologista L’Arrel.