Control de Caixes-Niu
  • Les arbredes de pi blanc, que abunden a les nostres comarques, es caracteritzen per l’escassa diversitat arbòria (pràcticament nul·la en la majoria de les situacions viscudes) i la manca de refugis naturals, perquè els pins són poc propensos a desenvolupar buits durant el seu creixement per diferents motius, com ara el trencament de branques, cosa que sí que passa amb les espècies frondoses de les nostres contrades.

 

  • Els ecosistemes mediterranis alberguen una gran varietat d’espècies que freqüenten incansablement arbres i arbusts a la caça d’insectes. La presència d’aquests depredadors, unida a la correcta gestió forestal que implica la regeneració de la biodiversitat vegetal, és la millor eina possible per a evitar explosions poblacionals de cuc de pi i altres plagues associades a la proliferació del pi blanc.

 

  • Per això es varen instal·lar caixes niu durant el 2018 i es realitzaren varies eixides per controlar l’estat de les mateixes.

 

  • Durant el 2019 s’ha fet el seguiment de les caixes i de les aus que hi han fet el seu niu dins d’elles, així com estudiar l’efectivitat de la posició d’aquestes.

 

  • Aquest projecte ha tingut la col·laboració econòmica de Caixa Ontinyent.