L’ajuntament d’Ontinyent col·labora amb l’Arrel

L’ajuntament d’Ontinyent ha condedit a La Colla Ecologista l’Arrel una subvenció entre octubre i desembre en 2020 per valor de 7000€.

La finalitat ha estat executar un projecte de reforestació en el Paratge Natural Municipal Ombria-Pou Clar.

Els treballs realitzats han consistit en plantar 380 plantes de diverses espècies autòctones en espais de difícil accés i condicions adequades.

Durant el mesos d’octubre i novembre una persona especialitzada en tasques forestals i amb experiència en voluntariat en l’Arrel va poder actuar de forma puntual, ja que les condicions ambientals i de pluviometria, no permetien dur a terme les tasques de reforestació. Al mes de desembre, a l’haver unes millors condicions, es va incorporar altre treballador al projecte, tal i com estava previst al principi i dugueren a terme la reforestació resultant.

Les espècies plantades han estat roure de fulla petita o gal·ler, carrasca, marfull, garguller, noguerola, freix de flor, aranyoner, savina, servera, llidoner, auró i roser silvestre.

Les plantes han sigut aportades pel CIEF (Centre d’Investigació i d’Experimentació Foretals) i pel nostre Viver Forestal Propi, que reprodueix totes aquestes espècies i que mantenen voluntaris. No obstant, en aquest projecte una persona s’ha dedicat de forma més exhaustiva a proveir els dos treballadors que han estat plantant a la muntanya i a tasques de manteniment mensuals i transplantament.