Recuperació de l’horta

La secció d’hortes és un espai on poder cultivar productes ecològics al mateix origen, tant de producció com de consum. També és un espai social on poder compartir vivències amb la resta d’usuaris. Espai ideal on les persones poden mantenir les seues condicions físiques en un estat saludable com a conseqüència de la pràctica agroecològica i del consum dels productes cultivats allí mateix.

 

Actualment l’Arrel gestiona 3 àrees diferents:

 

1. Al braçal de l’Àlber a prop del recinte firal: formada per 3 bancals. Fou la primera que es va crear l’any 2008 i comparteix espai amb altres persones que han pres com a referent la manera en què funciona l’Arrel.

 

2. Hort Social la Torreta, que acull tant persones que volen una petita parcel·la com persones susceptibles de patir exclusió social i col·laborem diàriament amb el CRIS d’Ontinyent.

 

3. Bancal al Llombo del tapó de la Caseta de les Beates, el qual es gestionat pels mateixos voluntaris.

 

  • Qualsevol persona interessada pot sol·licitar una parcel·la, la qual està regida per una normativa que regula els usos i activitats que poden dur-se a terme a les hortes.

 

  • També s’utilitzen les hortes per a practicar educació ambiental i d’igual manera, cada cert temps, s’organitzen trobades entre els diferents usuaris i no usuaris dels horts per reflexionar sobre temes que ens afecten al nostre dia a dia, mentre sopem, dinem o esmorzem.

 

  • L’objectiu és no perdre la cultura de cultiu de l’horta, afavorir el contacte entre les persones i la terra, aprendre a cultivar i valorar els productes propis i estimar la terra.

 

  • Aquesta activitat agrícola ens permet utilitzar les hortes com a reservori in situ de les nostres llavors autòctones mitjançant la sembra d’aquestes any rere any.

Normativa de l’horta (document adjunt 1) – (document adjunt 2)