Codi de conducta

L’Arrel és una associació sense ànim de lucre que es basa en el voluntariat. Les decisions s’acorden a la Junta Permanent de l’Arrel i s’informa les sòcies i socis i tota persona interessada puntualment de les decisions preses.

 

Anualment es convoca una assemblea general on s’exposen detalladament les accions que s’estan duent a terme, els objectius, els continguts d’aquestes accions i els resultats. S’exposen els comptes i la previsió de les despeses de forma detallada, al mateix temps que es prenen les decisions i principis que ha de regir l’esdevenir de l’associació.