Responsabilitat Social Corporativa
  • Responsabilitat Social Corporativa. L’Arrel està disposada a col·laborar amb empreses que per una banda, en el seu dia a dia, apliquen la gestió ambiental en tots els àmbits de la seua empresa i per altra tenen la finalitat de reduir l’impacte negatiu empresarial o fins i tot revertir-lo. L’Arrel vol col·laborar amb empreses o entitats que tinguen com a principi canviar i integrar aspectes econòmics, socials i mediambientals en la seua presa de decisions.

 

  • La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és la millor forma de gestionar l’impacte que generen les empreses i donen la possibilitat d’establir relacions basades en la confiança. Una correcta aplicació de la RSC ha d’aconseguir repercutir en clients, proveïdors i administracions públiques i revertir l’impacte ambiental que causa.

 

  • Una empresa o entitat compromesa amb l’entorn, la millora ambiental i social, pot finançar projectes en l’Arrel. Informa’t sobre com pots fer-ho i com pots ajudar a fer que la teua empresa o entitat millore amb els projectes que finança en l’Arrel.