Compromesos amb la Defensa del Medi Ambient

D’acord amb l’article 4t dels nostres estatuts:

 

“Constitueixen els fins de l’Associació: la defensa, protecció, divulgació, investigació i totes aquelles tasques i activitats que tinguen com a finalitat la millora del Medi Ambient. Qualsevol intervenció en el medi natural i qualsevol acció que s’hi faça en l’associació sempre tindrà com a referent la base científica i com a objectiu la defensa i protecció de la terra en totes les seues vessants.

 

Serà un fi de l’associació col·laborar amb aquelles persones i entitats que tinguen la mateixa finalitat que té la Colla Ecologista l’Arrel ja siga a nivell local com a nivell global.

 

Serà base de l’associació fer front als desafiaments globals i al Canvi Climàtic, actuar al nostre territori i mamprendre totes les accions i mesures necessàries per tal de mitigar i adaptar-se al procés a nivell local i global.»