Viver forestal

El Viver forestal està ubicat en L’Ermiteta de Sant Antoni, el voluntariat s’encarrega del seu manteniment i té en l’actualitat més d’un miler de plantes.

 

La reproducció al Viver forestal de l’Arrel compta amb les espècies següents:

 

 • 1) Juniperus phoenicea (Savina)
 • 2) Crataegus monogyna (Garguller)
 • 3) Sorbus aria (Serbal blanc)
 • 4) Prunus spinosa (Aranyoner)
 • 5) Fraxinus ornus (Freixe de flor)
 • 6) Viburnum tinus (Marfull)
 • 7) Taxus baccata (Teix)
 • 8) Quercus faginea (Roure de fulla petita)
 • 9) Buxus sempervirens (Boix)
 • 10) Acer opalus ssp. granatensis (Auró)
 • 11) Rosa canina (Roser silvestre)
 • 12) Quercus ilex ssp. ballota (Carrasca)
 • 13) Sorbus domestica (Cervera)
 • 14) Arbutus unedo (Arborcer)
 • 15) Celtis australis (Llidoner)
 • 16) Fraxinus angustifolia (Freixe de fulla estreta)
 • 17) Pistacia terebintus (Noguerola)