Stop-Cremes

Aquesta secció promou una gestió alternativa a la crema de les restes vegetals provinents de l’agricultura i jardineria.

 

Des de fa uns anys, els objectius d’aquesta secció són:

 

  • Donar alternatives viables a l’actual Pla Local de Cremes agrícoles, aportar propostes per anar canviant-lo i aconseguir minimitzar la crema com instrument d’eliminació de matèria vegetal.

 

  • Informar a la gent dels beneficis de la trituració de les restes vegetals i com fer un bon ús d’elles, ja que ben tractades poden convertir-se en compost per als nostres camps, millorant la nutrició de la terra i permetent que es mantinga la humitat del sòl.

 

  • Reduir al mínim les emissions de CO2 a l’atmosfera i altres gasos que provoquen l’efecte hivernacle.

 

Una de les finalitats d’aquesta secció és crear un grup de voluntariat, amb col·laboració amb l’Ajuntament i altres organitzacions, que es desplace al llarg i ample del terme d’Ontinyent informant en els dies de cremes als nostres veïns d’allò que hi poden arribar a aconseguir si canvien la seua forma d’operar amb les restes vegetals. Això implica tant els beneficis ambientals, com l’ús sostenible de les nostres explotacions agràries.

 

Per altra banda, també s’informa d’on poden sol·licitar eixe servei i quina documentació es requereix per tal de fer-ho.

 

L’àmbit d’actuació d’aquesta secció té l’objectiu de ser comarcal i que les mesures proposades no només s’apliquen a Ontinyent, sinó que puguen sumar-se altres municipis.