Accions per a facilitar les espècies saproxíliques. Mesura 2

 

ABATIMENT de pins. La necessitat d’anar gradualment reduint la quantitat de pins en ordre a permetre l’avanç de les espècies frondoses (freixes, galers, aurons, etc…) ens permet recrear situacions que es donen als boscos madurs pel trencament d’arbres a causa de les ventades i de l’acumulació de neu. Aquests trencaments es produeixen a diferents alçades del tronc i, tant les parts que romanen sobre el sòl com les que romanen dretes, constitueixen oportunitats per a diferents espècies.

Aquests mesures són implementades per Europarc-Espanya en la gestió de diferents Parcs Naturals, com ara, el del Montseny, el de Els Ports, el de la Sierra de Guadarrama, etc… Mes info: Manual 14 d’Europarc-Espanya: http://www.redeuroparc.org/publicaciones/serietecnica

 

 

Tornar a la secció Punt de mira